Μηνυτήρια αναφορά για την προστατευτική φύλαξη ανηλίκων στα Νοσοκομεία εν μέσω πανδημίας.

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021 20:54 μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

Η έγγραφη έκκληση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης προς τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης και τον Διευθυντή Αστυνομίας Θεσσαλονίκης με κοινοποίηση στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, για τις επισφαλείς συνθήκες της προστατευτικής φύλαξης ανηλίκων στα Νοσοκομεία, δυστυχώς, δεν έτυχε της δέουσας ανταπόκρισης.

Τουναντίον, με νεότερη διαταγή της Υπηρεσίας, οι συνάδελφοί μας τεθήκαν στη διάθεση των ιατρών, προκειμένου να τους υποδεικνύεται από τον υπεύθυνο γιατρό κλινικής, σε ποιο σημείο θα παραμένουν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους.

Οι προαναφερόμενες  εξελίξεις δυναμίτισαν περαιτέρω το υπηρεσιακό κλίμα και όπως ήταν αναμενόμενο, η Ένωσή μας έγινε δέκτης σωρείας προφορικών κι εγγράφων καταγγελιών επί του ζητήματος.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά στην πρόσφατη συνεδρίασή του, όπου το θέμα εισήχθη στην ημερήσια διάταξη, συζητήθηκε και ομόφωνα αποφασίστηκε η κατάθεση της κάτωθι μηνυτήριας αναφοράς προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

  

Θεσσαλονίκη, 5 Φεβρουαρίου 2021

        

  

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ  ΤΗΣ   ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΑΝΑΦΟΡΑ

(για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών)

   

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  με έδρα την Θεσσαλονίκη, όπως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα

   

Θεσσαλονίκη, 05/02/2021

    

Με την παρούσα, θα θέλαμε να Σας ενημερώσουμε και να  ζητήσουμε την  άμεση συνδρομή Σας, προκειμένου να διευθετηθούν τα νομικά πρακτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με την προστατευτική φύλαξη ανηλίκων λόγω της πανδημίας.

Εξαιτίας της πανδημίας και εν αναμονή ενός τρίτου κύματος που σύμφωνα με τους ειδήμονες θα είναι πολύ πιο ισχυρό από τα δύο προηγούμενα, η Ελληνική Αστυνομία έχει επιφορτιστεί με πληθώρα καθηκόντων τα οποία δεν εμπίπτουν μεν στα συνήθη καθήκοντα του Σώματος, προσπαθούμε δε να τα διεκπεραιώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με υπέρβαση των βιολογικών ορίων μας και με προσωπική θυσία. Δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί άλλωστε το γεγονός πως τα μέσα και οι πόροι που έχουν διατεθεί από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς είναι  ελάχιστα σε  σχέση με τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες.

Δυστυχώς, η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει βγει αλώβητη από την πανδημία. Είναι ευνόητο πως όσοι αστυνομικοί νοσούν τίθενται αυτομάτως σε καραντίνα με συνέπεια το προσωπικό που δύναται να εκτελεί υπηρεσίες να μειώνεται συνεχώς.

Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Π.Δ. 141/1991, η προστατευτική φύλαξη ανηλίκων στα νοσοκομεία εμπίπτει στα καθήκοντα με τα οποία είμαστε επιφορτισμένοι. Όπως είναι φυσικό, τελεί σε γνώση το γεγονός πως από την θέσπιση της συγκεκριμένης διάταξης έως και σήμερα έχουν παρέλθει τριάντα έτη και οι συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική κοινωνία έχουν μεταβληθεί άρδην.

Καθημερινά ένα μεγάλο ποσοστό των αστυνομικών είναι διατεθειμένο σε υπηρεσία προστατευτικής φύλαξης ανηλίκων στα νοσοκομεία. Μέχρι του πέρατος των κατά την κείμενη νομοθεσία διαδικασιών και την μεταφορά τους στις δομές φιλοξενίας ανηλίκων, οι ανήλικοι, φυλάσσονται από τους αστυνομικούς στα νοσοκομεία.

Με δεδομένη την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα λόγω της πανδημίας Covid-19 δημιουργήθηκε το εξής παράδοξο φαινόμενο. Λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την είσοδο και την παραμονή των αστυνομικών εντός των χώρων των Νοσοκομείων της χώρας απαιτείται αρνητικό τεστ κορονοϊού, το οποίο θα έχει διεξαχθεί τις τελευταίες πέντε (5) ημέρες πριν αναλάβουν υπηρεσία στο νοσοκομείο.  Ως εκ τούτου, κατόπιν των εντολών που λαμβάνουμε από τους ανωτέρους μας  δυνάμει και των σχετικών Διαταγών που εκδίδονται από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις, διατιθέμεθα μεν σε υπηρεσία προστατευτικής φύλαξης ανηλίκων σε νοσοκομείο, πλην όμως δεν εισερχόμαστε εντός του νοσοκομείου, πολλώ δε μάλλον σε πτέρυγα με ασθενείς Covid-19, καθώς σε περίπτωση που κάποιο από τα ανήλικα νοσεί από τον κορονοϊό θα εισαχθεί στην ανάλογη πτέρυγα, και εκτελούμε την υπηρεσία της προστατευτικής φύλαξης των ανηλίκων από τον προαύλιο χώρο  του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα κατά τον τρόπο αυτό η προστατευτική φύλαξη να είναι περισσότερο τυπική και λιγότερο ουσιαστική. Αν όμως η φύλαξη γίνει με το τυπικό γράμμα του νόμου οι αστυνομικοί είναι έκθετοι σε όλους του κινδύνους που παρουσιάζονται όταν βρίσκεσαι σε χώρο που συγχρωτίζονται ασθενείς με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο.

Το καινοφανές, παράδοξο και άτοπο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το γεγονός πως αφενός δεν γνωρίζουμε ποιο πρόσωπο φυλάμε και αφετέρου  πως καλούμαστε να εκτελέσουμε μία υπηρεσία μόνο κατά τους τύπους. Αυτό συμβαίνει διότι καθ’ όλη την διάρκεια της διατεταγμένης υπηρεσίας βρισκόμαστε έξωθεν του χώρου του νοσοκομείου και όπως είναι φυσικό σε περίπτωση που καταστεί ανάγκη δεν μπορούμε να αντιδράσουμε και να επέμβουμε, με αποτέλεσμα ποινικά αλλά και πειθαρχικά να είμαστε εκτεθειμένοι.

Απότοκο του ως άνω παράδοξου φαινομένου είναι πως δυστυχώς στην απευκταία περίπτωση που κάποιο από τα φυλασσόμενα ανήλικα προσπαθήσει να φύγει από το νοσοκομείο χωρίς να το αντιληφθεί ο αστυνομικός που το «φυλάει» χωρίς να έχει οπτική επαφή μαζί του, ο αστυνομικός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις συνέπειες των παραβάσεων των οικείων πειθαρχικών και ποινικών διατάξεων.

Συνεπώς στην απευκταία περίπτωση που κάποιο από τα φυλασσόμενα προσπαθήσει και επιτύχει να φύγει από το νοσοκομείο, ο αστυνομικός θα αχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης και των πειθαρχικών συμβουλίων διότι εκτέλεσε τις εντολές των ανωτέρων του και βρισκόταν σε υπηρεσία προστατευτικής φύλαξης ανηλίκου σε νοσοκομείο χωρίς όμως να έχει άμεση οπτική επαφή με το φυλασσόμενο ανήλικο και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να αντιδράσει για να αποτρέψει το γεγονός.

Η κατάσταση αυτή, εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους όχι μόνο για τους συναδέλφους που εκτίθενται για τους ανωτέρω λόγους σε κίνδυνο αλλά και για τα φυλασσόμενα ανήλικα τα οποία σε περίπτωση που διαφύγουν είναι άγνωστο που θα καταλήξουν και υπό ποίες συνθήκες θα διαβιούν.

Ο δε κίνδυνος για την υγεία των αστυνομικών αλλά και των φυλασσόμενων παιδιών στα νοσοκομεία, αν και είναι δεδομένος, δεν είναι καθόλου αμελητέος και δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί. Η πλειονότητα των πολιτών που προσέρχονται σήμερα στα νοσοκομεία νοσούν κυρίως από κορονοϊό. Τα παιδιά που τελούν σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης και οι αστυνομικοί που διατίθενται σε αυτή την υπηρεσία, είναι εκτεθειμένοι σε χώρους μη προστατευμένους και η πιθανότητα να έρθουν σε επαφή με   κορονοϊό είναι μεγάλη. Στην ουσία βρισκόμαστε σε χώρους με αυξημένο υγειονομικό κίνδυνο χωρίς να έχουμε την υποδομή αλλά και τις γνώσεις να διαχειριστούμε την κατάσταση και έτσι υπάρχει αδικαιολόγητη έκθεση μας στον  κίνδυνο για την φύλαξη ανηλίκων που πολλές φορές, δεν είναι καν ανήλικοι.

Επειδή, πρόκειται για ζήτημα μείζονος σημασίας με αντίκτυπο στην  υπηρεσιακή κατάσταση αλλά κυρίως την υγεία  των αστυνομικών υπαλλήλων.

Επειδή, η προστατευτική φύλαξη ανηλίκων στα νοσοκομεία στην σημερινή πρωτοφανή δύσκολη υγειονομική κατάσταση και για τους λόγους που Σας αναφέραμε δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στο ήδη επιφορτισμένο με επιπρόσθετα καθήκοντα έργο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επειδή, σήμερα έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην γενικότερη προστασία των ανηλίκων τόσο από τη ελληνική πολιτεία όσο και από διάφορους κοινωνικούς φορείς, με την ύπαρξη πλέον δομών με μοναδικό σκοπό τον ανωτέρω.

Επειδή η προστατευτική φύλαξη των ανηλίκων με τον τρόπο που λαμβάνει χώρα σήμερα  δεν αποτελεί πραγματική  φύλαξη καθώς ο χώρος που φυλάσσεται ο ανήλικος δεν βρίσκεται στην άμεση εποπτεία του αστυνομικού προσωπικού αλλά αν θελήσεις να κάνεις την προστατευτική φύλαξη όπως ακριβώς αστυνομικά οφείλεις, θέτεις τον εαυτό σου σε υγειονομικό κίνδυνο αφού  κινδυνεύεις να μολυνθείς  από τον Covid-19. Χαρακτηριστικό της όλης κατάστασης είναι το γεγονός πως υπάρχει διαταγή που μας δίνει την εντολή να ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο ιατρό κλινικής προκειμένου να καθοριστεί το κατάλληλο σημείο φύλαξης δηλαδή επίσημα αναγνωρίζεται το πρόβλημα με τις συνθήκες προστατευτικής φύλαξης που υπάρχει.

Επειδή, υπό την τρέχουσα υγειονομική κατάσταση οι αστυνομικοί που εκτελούν υπηρεσία προστατευτικής φύλαξης εκτίθενται καθημερινά σε χώρους  με ιδιαίτερα αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο χωρίς να έχουν τα μέσα, την υποδομή αλλά και τις απαιτούμενες γνώσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εκτεθούν και να έρθουν σε επαφή με τον κορονοϊό, θέτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την υγεία αυτών και των οικογενειών τους σε κίνδυνο.  

 

    

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ

  • Να διερευνηθεί αν συντελούνται ποινικά αδικήματα με την έκθεση των αστυνομικών σε χώρους νοσοκομείων με αυξημένο φορτίο Covid-19 χωρίς την κατάλληλη υποδομή και τα απαιτούμενα μέσα προκειμένου να εκτελέσουν υπηρεσίες προστατευτικής φύλαξης ανηλίκων, καθώς και
  • Την άμεση συνδρομή σας προκειμένου να διευθετηθεί η ως άνω παράδοξη και άτοπη κατάσταση με την προστατευτική φύλαξη ανηλίκων στην οποία έχουμε αχθεί λόγω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης και να εξευρεθεί η ορθότερη λύση προς όφελος των φυλασσομένων προκειμένου η προστατευτική φύλαξη να λαμβάνει χώρα όποτε κρίνεται  πραγματικά αναγκαίο και να μην είναι κενή περιεχομένου όπως συμβαίνει την δεδομένη χρονική στιγμή.

 

 

Με τιμή,

 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπάλληλων Θεσσαλονίκης

Δια του Προεδρείου

Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας
ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος          ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

Πηγή: eaythes.gr

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΣΥΝΤ/ΚΑ
  • Tags

ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Κύρια άρθρα

cache/resized/7c8b24e941e631bcb420681ee838caa1.jpg
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης ευχαριστεί θερμά την εταιρεία «ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», η οποία
cache/resized/6f3ca76d38c600652897d216f1553c5e.jpg
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε τον Διευθυντή Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης,
cache/resized/0b4b5f2b0b56dda9b72db0c7f0d822ea.jpg
Ντράπηκε μέχρι και η ντροπή... Το δικαστήριο αποφάνθηκε πως ο θάνατος των ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΗ και
cache/resized/d38d4f19403de5db0a2fb9edf70faa18.jpg
Παρέμβαση για τα θέματα της εγκληματικότητας και των «χίλιων» προβλημάτων, που όπως αναφέρει
cache/resized/73933ecb3ebfd7b1dd1ffc03b068a9f8.jpg
Διάλυση βάρεσε το Α.Τ. Αμπελοκήπων - Μενεμένης!! Παρά τις όποιες ενέργειες της Ένωσης, η
cache/resized/ca6524e44667d5e50053bca9b76b84a5.jpg
Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επισκέφθηκαν τον
cache/resized/3ea005ab50c4d12857ae99991a5dbb6e.jpg
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η Ένωση Αστυνομικών
cache/resized/5e8be3a5df566eadc822622f3a6c64a6.jpg
Αίτημα προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, μέσω ΠΟΑΣΥ, για είσοδο των

Το ASPApolice.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών Περισσότερα...