Γιατί οι τρίτεκνοι δεν παίρνουν μετάθεση;…του Γιώργου Δεληγιώργη

Με το Π.Δ. 75/2016, το οποίο αποτελούσε και συμβολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, έγιναν συγκεκριμένες τροποποιήσεις, που κατά τη γνώμη μου δεν είναι

όλες ευνοϊκές για το Αστυνομικό προσωπικό. Αυτό επηρέασε πολλές μεταθέσεις και τον τρόπο που έως τώρα γίνονταν, μέσα σε αυτές και των πολυτέκνων-τρίτεκνων Αστυνομικών.

Ας δούμε όμως τι ίσχυε έως τότε για την ευαίσθητη αυτή κατηγορία

Ωσότου εφαρμοστεί το νέο Προεδρικό Διάταγμα, οι τρίτεκνοι Αστυνομικοί, θεωρούνταν ως πολύτεκνοι και υπέβαλλαν αίτηση μετάθεσης κατά τις τακτικές μεταθέσεις, σύμφωνα με το τότε ισχύον Π.Δ. 100/2003, άρθρο 3 παρ. 3, και λόγω της ειδικής κατηγορίας στην οποία ανήκουν, προηγούντο με σειρά προτεραιότητας σε σχέση με όλους τους άλλους Αστυνομικούς, οπότε σε περίπτωση που υπέβαλλαν αίτηση, απευθείας λάμβαναν τις πρώτες θέσεις του πίνακα μεταθέσεων:

«Στη σειρά προτεραιότητας προηγούνται οι αστυνομικοί που υπάγονται σε μια από τις κατωτέρω, κατά σειρά, κατηγορίες, συγκρινόμενοι, κατά κατηγορία, μόνο μεταξύ τους με βάση τα παραπάνω κριτήρια:

α. Οι πολύτεκνοι.

β. Οι έχοντες μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με ειδικές ανάγκες.

γ. Οι τελούντες σε χηρεία ή διάζευξη, στους οποίους έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους.

δ. Οι έχοντες στην περιοχή, για την οποία ζητούν μετάθεση, τον τόπο των συμφερόντων τους.»

Λίγο πιο κάτω στο άρθρο 12, παρ., 8, το εν λόγω Π.Δ. σημείωνε:

«Οι αστυνομικοί που υπάγονται σε μία από τις περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος, δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης και όταν δεν έχουν προκηρυχθεί κενές, προς κάλυψη, θέσεις του βαθμού τους, για την περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων τους, ανεξάρτητα εάν έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

Επί των αιτήσεων αυτών αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο, βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων.»Αποτέλεσμα ήταν μετά τη σταδιακή μείωση από το Αρχηγείο των θέσεων στις τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις, οι παραπάνω ειδικές κατηγορίες να γεμίζουν τις λιγοστές θέσεις και έτσι να προκαλούν την οργή των υπόλοιπων συναδέλφων τους, που περίμεναν χρόνια προκειμένου να μετατεθούν στους τόπους τους, κυρίως από τις περιοχές της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, τη πολυπληθέστερη σε προσωπικό περιοχή της Ελλάδας.

Οι αλλαγές με το Π.Δ. 75/2016Με τη παρέμβαση της ΠΟΑΣΥ και σε συνεννόηση με τη φυσική ηγεσία, ήρθε το Π.Δ. 75/2016 με σκοπό να αρθούν οι διάφορες αδικίες που είχαν προκληθεί από τα  «παραθυράκια» του προηγούμενου Προεδρικού Διατάγματος.

Στο άρθρο 7 του νέου Π.Δ.[75/2016] διευκρινίζεται:«Η παράγραφος 8 του άρθρου 12 του Π.δ. 100/2003, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Π.δ. 85/2011 (Α'207), αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Οι αστυνομικοί δύνανται, με εξαίρεση τους νεοπροαχθέντες Αρχιφύλακες (άρθρο 15),να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης, ακόμα και όταν δεν έχουν προκηρυχθεί κενές, προς κάλυψη, θέσεις του βαθμού τους με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), για την περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων τους, ανεξάρτητα εάν έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, εφόσον υπάγονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α. πολύτεκνοι,

β. έχοντες μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.ΜΕ.Α.

γ. έχοντες τρία (3) τέκνα.

Επί των αιτήσεων αυτών αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο, βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων. Οι αιτούντες αστυνομικοί δύνανται να μετατεθούν κάνοντας χρήση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου μόνο μία φορά».»

Τώρα, καθόσον το εν λόγω άρθρο-τροποποίηση αναφέρεται στο άρθρο 12, εντάσσει τους τρίτεκνους στις αιτήσεις των τακτικών μεταθέσεων, με αποτέλεσμα να δίνει τη δυνατότητα στο Αρχηγείο να τους τοποθετεί στους πίνακες μεταθέσεων-μορίων όπως γινόταν προηγουμένως, πλην όμως χάνουν τη δυνατότητα να παίρνουν όπως πριν τις πρώτες θέσεις ανεξαρτήτως των μορίων που έχουν, αλλά να μοριοδοτούνται όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους. Ταυτόχρονα με αυτό, πλέον διαχωρίζει τους πολύτεκνους από τους τρίτεκνους, δίνοντάς τους ένα μειονέκτημα που πριν δεν είχαν, όταν μετά την αναμενόμενη αίτηση θεραπείας (προσφυγή) τους, εξεταστεί πλέον με τα κοινωνικά-υπηρεσιακά κριτήρια που ορίζονται πιο πάνω.

Επίσης μετά τη πολυδιαφημιζόμενη αναδιάρθρωση, είναι πλέον ελάχιστοι οι Νομοί-Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας, που έχουν κενές οργανικές θέσεις, οι οποίες κατά παράδοξο τρόπο τα τελευταία 10 χρόνια είτε έχουν μεταφερθεί από το Αρχηγείο στην Αττική, είτε έχουν καταργηθεί στα πλαίσια του οικονομικού «συμμαζέματος» του Υπουργείου μας.

Φιλοσοφία της φυσικής ηγεσίας

Με αφορμή όλα τα παραπάνω, το Αρχηγείο, γνωστό για την Αθηνοκεντρική φιλοσοφία του-η ίδια που επικρατεί σε όλο το Δημόσιο, παραμένει φειδωλό στο να κάνει δεκτές τις αιτήσεις των τρίτεκνων συναδέλφων, έστω και με τα κοινωνικά κριτήρια. Αποτέλεσμα ήταν φέτος να εγκρίνει 3-4 μεταθέσεις τρίτεκνων στις 35-40, καταδικάζοντας φυσικά τους εν λόγω συναδέλφους στην οικονομική ανέχεια, καθόσον όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολα είναι να μεγαλώνεις τρία παιδιά μακριά από τον τόπο σου, χωρίς βοήθεια, με τα ωράρια και τις συνθήκες εργασίας μας.

Ευεργετικές διατάξεις που παραμένουν


Η μόνη ευεργετική διάταξη που υπάρχει και παραμένει από το προηγούμενο Π.Δ. είναι ο καθορισμός των μορίων:

« Οι έγγαμοι με τέκνα επιπλέον δύο (2) μόρια για το πρώτο τέκνο, τέσσερα (4) μόρια για το δεύτερο και έξι (6) μόρια για το τρίτο και για καθένα από τα επόμενα τέκνα. Στα μόρια αυτά προστίθενται κατ’ έτος ένα (1) μόριο για το πρώτο, δύο (2) μόρια για το δεύτερο και τρία μόρια (3) για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα.» Αρθρο 3, παρ. Γ(2) Π.Δ. 100/2003

Και αυτό, διότι σε πάροδο χρόνων ακόμα και οι Αστυνομικοί που θα είναι κοντά στον τόπο συμφερόντων τους θα ξεπεράσουν με τα μόρια που λαμβάνουν από τα τρία τέκνα όλους τους άλλους, αλλά θα χρειαστεί ένα εύλογο και σε μερικές περιπτώσεις αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ποια είναι η διαδικασία

Η διαδικασία που ακολουθείται πλέον από τις Υπηρεσίες και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η εξής:

1.Οι τρίτεκνοι συνάδελφοι υποβάλλουν αίτηση κατά τις τακτικές μεταθέσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στη περιοχή της επιθυμίας τους για μετάθεση.

2.Σε περίπτωση που δεν καταλάβουν την επιθυμητή θέση στον πίνακα μορίων για να μετατεθούν, υποβάλλουν μια αίτηση θεραπείας[προσφυγή] που δεν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανονισμούς του Σώματος, αλλά από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και είναι απόλυτα νόμιμη, στην οποία έχουν δικαίωμα να αναφέρουν όλα τα κοινωνικά κριτήρια, αλλά και διάφορα υπηρεσιακά που έχουν σχέση με την επιθυμητή μετάθεσή τους,προκειμένου να εξεταστεί από το Συμβούλιο μεταθέσεων τους Αρχηγείου, συνοδευόμενη από έγγραφα που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα σε αυτήν. Αν δεν τα καταφέρουν και λάβουν αρνητική απάντηση και στην αίτηση θεραπείας τους, ενεργούν με τον ίδιο τρόπο το επόμενο ημερολογιακό έτος.

Τι ισχύει στον δημόσιο τομέα

Δεν ισχύει κάποια διαφορετική φιλοσοφία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, από τη φιλοσοφία του Προεδρικού Διατάγματος 75/2016.

Μετάθεση πολύτεκνων δημοσίων υπαλλήλων

Αρθρο 67 του ν.3528/2007 

1. Μετάθεση επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου ή αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία, μόνο όταν υπάρχει κενή θέση.

2. Οι μεταθέσεις μετά από αίτηση του υπαλλήλου προηγούνται των μεταθέσεων χωρίς αίτηση. Οι μεταθέσεις, μετά από αίτηση, υπαλλήλων που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα,προηγούνται των λοιπών κατηγοριών μεταθέσεων μετά από αίτηση. Μετάθεση πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων δεν είναι δυνατή χωρίς αίτηση τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για υπαλλήλους που είναι γονείς τριών τέκνων ή για ένα τέκνο οικογένειας με τρία παιδιά, τα οποία ένα ή περισσότερα είναι υπάλληλοι. Αν στην τελευταία περίπτωση και οι γονείς είναι υπάλληλοι, η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται μόνο για τους γονείς ή μόνο για ένα τέκνο αυτών.

3. Για τη διενέργεια μεταθέσεων λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του συνολικού χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου, του χρόνου υπηρεσίας κατά περιοχή, της οικογενειακής του κατάστασης, της ηλικίας, της συνυπηρέτησης και της εντοπιότητας, αξιολογούμενα με συντελεστές βαρύτητας (μόρια). Η οικογενειακή κατάσταση αξιολογείται με συντελεστή τρία (3) για τον σύζυγο, τρία (3) για το πρώτο και πέντε (5) για κάθε επόμενο ανήλικο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει σε σχολή ανώτατης εκπαίδευσης, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. Στους άγαμους, διαζευγμένους, χήρους και εν διαστάσει γονείς τέκνων από τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, για τα οποία τους έχει αποδεδειγμένα ανατεθεί η επιμέλεια, οι συντελεστές βαρύτητας προσαυξάνονται κατά ένα(1) για κάθε τέκνο. Η ηλικία των ετών 40, 41-50 και 51-60 αξιολογείται με τους συντελεστές ένα (1), δύο (2) και τρία (3), αντίστοιχα.

Συμπεράσματα

Το όλο πρόβλημα ξεκίνησε από τη παύση-ελάττωση των προσλήψεων στο Σώμα.

Η σταδιακή μείωση του προσωπικού σε όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες που προέκυψε από τον μεγαλύτερο αριθμό συνταξιοδοτήσεων σε σχέση με τις ελάχιστες προσλήψεις, σε συνδυασμό με τις συνεχής αυξανόμενες ανάγκες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, οδήγησε στην αμυντική πολιτική του Αρχηγείου να προσπαθεί να κρατήσει όλο και περισσότερους Αστυνομικούς στο λεκανοπέδιο.

Αυτή η φιλοσοφία διαφάνηκε και στην ανακατανομή των οργανικών θέσεων στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης, κατά την οποία μεταφέρθηκαν οργανικές θέσεις από την επαρχία στην Αττική ή καταργήθηκαν για εξοικονόμηση πόρων.

Αυτή τη στιγμή στις Αστυνομικές Διευθύνσεις εκτός Αττικής, δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις ούτε για δείγμα.

Εδώ το συνδικάτο δεν αντέδρασε, καθώς της Ομοσπονδίας το τελευταίο χρονικό διάστημα ηγείται η Αττική, η οποία πρέπει να φροντίσει και τα του οίκου της, λογικό κατ’ εμέ!

Αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, η πρόβλεψή μου είναι ότι στο μέλλον οι τρίτεκνοι-πολύτεκνοι, άλλες ειδικές κατηγορίες και γενικά όλοι οι συνάδελφοι δεν θα μπορούν να μετατεθούν στο τόπο συμφερόντων τους, καθώς οι θέσεις στις τακτικές-έκτακτες μεταθέσεις θα κινούνται περιξ του μηδενός!

Νέα φιλοσοφία

Μια νέα φιλοσοφία πρέπει να αναπτυχθεί στην Αστυνομία, αλλά και σε όλα τα Σώματα Ασφαλείας. Δεν μπορεί το προσωπικό να γερνάει και να εργάζεται, λόγω των πενιχρών συντάξεων. Είναι αδιανόητο να παρέχεις έτσι την ασφάλεια που ο πολίτης χρειάζεται με ένα αργοκίνητο-γερασμένο Σώμα δεσμευμένο από μια τεράστια γραφειοκρατία, όταν το θέμα της εσωτερικής ασφάλειας είναι νούμερο 1 σε όλη την Ευρώπη.Πρέπει να δοθούν κίνητρα για συνταξιοδότηση και να γίνουν προσλήψεις!

Πρέπει η Ελληνική Αστυνομία να αποκεντρωθεί, είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας! Από πού προκύπτει ότι χρειάζεται όλες οι Υπηρεσίες του Αρχηγείου και του Υπουργείου μας να βρίσκονται στη πρωτεύουσα της χώρας;

Γιατί στις υπόλοιπες χώρες της Δύσης, αποφεύγεται τα Υπουργεία Αμυνας, Εσωτερικών και Αρχηγεία τους να βρίσκονται στις ίδιες πόλεις και κυρίως τις πρωτεύουσες;

Όλοι αυτοί οι Συνάδελφοι που τώρα εργάζονται στις Υπηρεσίες του Αρχηγείου, καθώς και άλλες παρεμφερείς Υπηρεσίες, θα χρειάζονταν αν το Υπουργείο-Αρχηγείο μας βρίσκονταν π.χ. στη πόλη της Καρδίτσας;

Αν γινόταν αυτό, η επιστροφή-μετάθεσή τους στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής θαμηδένιζε τις ανάγκες της για τα επόμενα 10 χρόνια!

Οι δύσκολες καταστάσεις απαιτούν δύσκολες αποφάσεις, αλλά πάντα είναι ακατόρθωτο να αλλάξεις μια επικρατούσα άποψη, ιδίως όταν αυτή εξυπηρετεί πολλά συμφέροντα, τόσο ατομικά-μιας μερίδας συναδέλφων, όσο πολιτικά και συνδικαλιστικά!

Ας σκεφτούμε πρώτα τι θέλουμε και μετά να αρχίσουμε να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον. 

Γιώργος Δεληγιώργης,

μέλος Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ.,

Αν.Δημ.Σχέσεων Ενωσης Αστ. Υπαλλ. Θεσσαλονίκης

μέλος Α.Σ.Π.Α.[Θεσσαλονίκη], μέλος ΕΝ.Α.[Πανελλήνια]

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΣΥΝΤ/ΚΑ
  • Tags

ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Κύρια άρθρα

cache/resized/cd552b1d049dc1d686b858288e509db4.jpg
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, επισκέφθηκε διαδοχικά το Α.Τ. Αμπελοκήπων και το Α.Τ.
cache/resized/468fbb7e64b27037dde032691964ef8c.jpg
Νέα επίσκεψη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε στο Α.Τ. Θερμής.
cache/resized/90d5b06a022ffaac1d34789f9d576a48.jpg
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, εκφράζει την οδύνη της για τον πρόωρο χαμό του
cache/resized/f4a8ccf0a0c3c2424e4f59b4472c1d06.jpg
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ομαδική εθελοντική αιμοδοσία στο
cache/resized/71f5e1f7bfeea144cfe2975f65dcad96.jpg
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης ευχαριστεί θερμά τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης,
cache/resized/1285effef38004dcf1ab10ba4cafcaf0.jpg
Επιβεβαιωμένο κρούσμα κρατουμένου στο ΤΔΜ Θερμής, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται κανονικά στα
cache/resized/4db4779fc5df6dcf91372e1300cdda91.jpg
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε το ΑΤ Ευόσμου. Οι συνάδελφοι παρέλαβαν τα
cache/resized/9d10d09313dcdcff86d68be6207922a6.jpg
Όσο οι κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις τρέχουν σε πολλά μέτωπα ταυτοχρόνως, οι διμοιρίες των

Το ASPApolice.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών Περισσότερα...